Penyebab umum kemacetan

Penyebab umum kemacetan


Penyebab umum kemacetan 1
Penyebab
Solusi
Pemandu panjang dan lebar kertas tidak diatur dengan benar.
Sesuaikan pemandu agar sejajar dengan tumpukan kertas.
Media tidak memenuhi spesifikasi.
Gunakan hanya kertas yang memenuhi spesifikasi HP . Lihat Kertas dan media cetak.
Anda menggunakan media yang sudah pernah melintasi printer atau copier.
Jangan gunakan kertas yang sebelumnya telah dicetak atau disalin.
Baki masukan tidak dipasang dengan benar.
Keluarkan kertas yang berlebih dari baki masukan. Pastikan tumpukan tidak melebihi tanda tinggi tumpukan maksimum dalam baki. Lihat Memuat kertas dan media cetak.
Media miring.
Pemandu baki masuk tidak diatur dengan benar. Atur pemandu baki sehingga menahan erat-erat, tumpukan di dalam tempatnya tanpa menekuknya.
Media saling melekat atau menempel.
Keluarkan media, miringkan, putar 180 derajat atau balikkan. Muatkan kembali media ke dalam baki masukan.
HP CP1510 note Penyebab umum kemacetan CATATAN:

Jangan mengibaskan kertas. Pengibasan akan menimbulkan listrik statis yang dapat menyebabkan kertas saling menempel.

Media diangkat sebelum masuk ke dalam keranjang keluaran.
Tunggu sampai seluruh halaman masuk ke dalam nampan keluaran sebelum mengeluarkannya.
Kondisi media buruk.
Ganti media.
Roda internal pada baki tidak menarik media.
Keluarkan lembar media paling atas. Jika media lebih berat dari 163 g/m2, media tidak dapat diambil dari baki.
Tepi media kasar atau bergerigi.
Ganti media.
Media diperforasi atau diembos.
Media yang berpori-pori atau bercetak-timbul (embos) sulit dipisah. Masukkan lembaran satu per satu.
Kertas tidak tersimpan dengan benar.
Ganti kertas dalam baki. Kertas seharusnya disimpan dalam kemasan asli dalam lingkungan yang terkendali.

1 Jika produk tetap macet, hubungi HP Customer care [Dukungan pelanggan] atau penyedia servis resmi HP .

HP CP1510 Penyebab umum kemacetan