ความช่วยเหลือ

ความช่วยเหลือ


โฟลเดอร์ ความช่วยเหลือ ประกอบด้วยลิงค์ไปยังหน้าหลักต่อไปนี้:


การแก้ไขปัญหา ดูหัวข้อวิธีใช้การแก้ไขปัญหา พิมพ์หน้าการแก้ไขปัญหา ทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ และเปิด Microsoft Office Basic Colors สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Office Basic Colors โปรดดูที่ การเทียบสี

กระดาษและวัสดุพิมพ์ พิมพ์ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้กระดาษและวัสดุพิมพ์ประเภทต่างๆ เพื่อให้ได้งานที่ดีที่สุดจากเครื่องพิมพ์ของคุณ

ทำอย่างไร ลิงค์ไปยังดัชนีของคู่มือผู้ใช้

เครื่องมือการพิมพ์สี เปิด Microsoft Office Basic Colors หรือจานสีทั้งหมดพร้อมค่า RGB ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Microsoft Office Basic Colors โปรดดูที่ การเทียบสี ใช้ HP Basic Color Match เพื่อปรับค่าสีผสมพิเศษในงานพิมพ์ของคุณ

คู่มือผู้ใช้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ การประกัน ข้อกำหนด และการสนับสนุนของเครื่องพิมพ์ คู่มือผู้ใช้มีทั้งรูปแบบ HTML และ PDF

HP CP1510 ความช่วยเหลือ