ลิงค์อื่นๆ

ลิงค์อื่นๆ


ในส่วนนี้จะมีลิงค์ต่างๆ เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต คุณต้องมีการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ลิงค์เหล่านี้ หากคุณใช้การเชื่อมต่อแบบ Dial-up และไม่ได้เชื่อมต่ออยู่เมื่อคุณเปิด HP ToolboxFX เป็นครั้งแรก คุณจะต้องเชื่อมต่อก่อนจึงจะสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านี้ การเชื่อมต่ออาจจำเป็นต้องให้คุณปิด HP ToolboxFX แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง


HP Instant Support เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ HP Instant Support

การสนับสนุนและการแก้ปัญหา เชื่อมต่อกับเว็บไซต์สนับสนุนของเครื่องพิมพ์ ซึ่งคุณสามารถค้นหาความช่วยเหลือสำหรับปัญหาต่างๆ ได้

การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ HP 

HP CP1510 ลิงค์อื่นๆ