หมายเลขชิ้นส่วน

หมายเลขชิ้นส่วนชิ้นส่วนสำรองและอุปกรณ์สิ้นเปลือง
ชิ้นส่วน
หมายเลขชิ้นส่วน
ชนิด/ขนาด
ตลับหมึกพิมพ์
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนหน้าที่พิมพ์ได้ของตลับหมึกพิมพ์ โปรดดูที่ www.hp.com/go/pageyield จำนวนหน้าที่พิมพ์ได้จริงขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะ
CB540A
ตลับหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้ผงหมึก HP ColorSphere
CB541A
ตลับหมึกพิมพ์สีน้ำเงินที่ใช้ผงหมึก HP ColorSphere
CB542A
ตลับหมึกพิมพ์สีเหลืองที่ใช้ผงหมึก HP ColorSphere
CB543A
ตลับหมึกพิมพ์สีแดงที่ใช้ผงหมึก HP ColorSphere
สายเคเบิล
C6518A
สายเคเบิลเครื่องพิมพ์ USB 2.0 (มาตรฐาน 2 เมตร [6.5 ฟุต])
หน่วยความจำ
CB421A
CB422A
CB423A
64MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
128MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
256MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
วัสดุพิมพ์
C2934A
50 แผ่น
HP Color LaserJet Transparencies (letter)
C2936A
50 แผ่น
HP Color Laser Transparencies (A4)
Q1298A
กระดาษ HP LaserJet Tough (letter)
Q1298B
กระดาษ HP LaserJet Tough (A4)
HPU1132
500 แผ่น
กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (letter)
CHP410
500 แผ่น
กระดาษ HP Premium Choice LaserJet (A4)
HPJ1124
500 แผ่น
กระดาษ HP LaserJet (letter)
CHP310
500 แผ่น
กระดาษ HP LaserJet (A4)
Q6608A
100 แผ่น
กระดาษ HP Color Laser Photo, อาบมัน
Q6611A
150 แผ่น
กระดาษ HP Color Laser Brochure, อาบมัน (Letter)
Q6541A
200 แผ่น
กระดาษ HP Presentation Laser, อาบมันเล็กน้อย (Letter)
Q6543A
150 แผ่น
กระดาษ HP Brochure Laser, เนื้อด้าน (Letter)
Q2546A
300 แผ่น
กระดาษ HP Presentation Laser, อาบมัน
Q6549A
100 แผ่น
กระดาษ HP Photo, เนื้อด้าน (Letter)
HPL285R
500 แผ่น
กระดาษ HP Color Laser (Letter)
ข้อมูลอ้างอิง
5851-1468
HP LaserJet Printer Family Print Media Specification Guide

HP CP1510 หมายเลขชิ้นส่วน