ข้อกำหนดภายนอก

ข้อกำหนดภายนอกข้อกำหนดภายนอก
ความสูง
ความลึก
ความกว้าง
น้ำหนัก
254 มม.
436 มม.
399 มม.
18.20 กก.

HP CP1510 ข้อกำหนดภายนอก