Sử dụng các menu

Sử dụng các menu


1.
Bấm OK để mở các menu.
2.
Bấm Left arrow (Mũi tên trái) (HP CP1510 arrow left Sử dụng các menu) hoặc Right arrow (Mũi tên phải) (HP CP1510 arrow right Sử dụng các menu) để điều hướng qua các danh sách.
3.
Bấm OK để chọn tùy chọn tương ứng. Một dấu sao (*) xuất hiện kế bên lựa chọn hiện tại.
4.
Bấm nút Back arrow (Mũi tên lui) (HP CP1510 arrow back Sử dụng các menu) để di chuyển lui qua các menu phụ.
5.
Bấm X để thoát khỏi menu mà không lưu lại bất kỳ thay đổi nào.

Các mục sau sẽ mô tả các tùy chọn cho từng menu chính:


Reports (Báo cáo)

System setup (Cài đặt hệ thống) menu

Cấu hình mạng menu

Service (Dịch vụ)

HP CP1510 Sử dụng các menu