In trên phương tiện đặc biệt

In trên phương tiện đặc biệt


Chỉ sử dụng phương tiện được khuyên dùng cho sản phẩm này. Xem Giấy và Phương tiện In để biết thêm thông tin.

HP CP1510 caution In trên phương tiện đặc biệt THẬN TRỌNG:

Nhớ đặt đúng loại phương tiện trong trình điều khiển máy in. Sản phẩm sẽ điều chỉnh nhiệt độ bộ nhiệt áp theo cài đặt loại phương tiện. Khi in trên phương tiện đặc biệt, sự điều chỉnh này sẽ ngăn không cho bộ nhiệt áp làm hư phương tiện khi nó đi qua sản phẩm.

1.
Nạp phương tiện vào khay.

Nạp phong bì với mặt trước quay lên và đầu dán tem quay vào trong khay.

Nạp tất cả các loại giấy và phương tiện in khác với mặt trước quay lên và đầu trên cùng quay vào trong khay.

Khi in hai mặt, nạp giấy với mặt trước quay xuống và đầu trên cùng của trang quay vào trong khay.
2.
Điều chỉnh các thanh dẫn dọc và ngang theo kích thước phương tiện.
3.
Trên menu File (Tập tin) trong chương trình phần mềm, bấm Print (In).
4.
Chọn trình điều khiển, và sau đó bấm Properties (Đặc Tính) hoặc Preferences (Sở Thích).
5.
Trên tab Paper/Quality (Giấy/Chất lượng), chọn loại phương tiện thích hợp. Hoặc, chọn một tùy chọn thích hợp trên tab Printing Shortcuts (Lối tắt In).
6.
In tài liệu.

HP CP1510 In trên phương tiện đặc biệt