Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng

Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng


Thông báo ở bảng điều khiển cho biết tình trạng hiện tại của sản phẩm hoặc các trường hợp có thể yêu cầu hoạt động.

Thông báo cảnh báo tình trạng xuất hiện trên màn hình máy tính (ngoài các thông báo ở bảng điều khiên) khi sản phẩm gặp phải sự cố. Nếu có thông báo cảnh báo tình trạng, HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng sẽ xuất hiện trong cột Status alert (Cảnh báo tình trạng) trong bảng sau.

Các thông báo ở bảng điều khiển có thể tạm thời xuất hiện và yêu cầu người sử dụng xác nhận bằng cách bấm OK để tiếp tục in hoặc bấm X để hủy lệnh in. Đối với một số thông báo, việc khởi động lại sản phẩm có thể khắc phục được sự cố. Nếu thông báo có liên quan đến việc in ấn và bạn đã bật tính năng tự-động-tiếp-tục, sản phẩm sẽ thử tiếp tục tác vụ in sau khi thông báo xuất hiện khoảng 10 giây mà không được xác nhận đã xem.

Đối với một số thông báo, việc khởi động lại sản phẩm có thể khắc phục được sự cố. Nếu lỗi nghiêm trọng vẫn xuất hiện, sản phẩm cần phải được sửa chữa.

Cảnh báo tình trạng
Thông báo bảng điều khiển
Mô tả
Hành động được đề xuất
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
<Color> ở sai vị trí
Một hộp mực được lắp vào ránh không đúng.
Nhớ lắp từng hộp mực vào đúng rãnh của nó. Từ trên xuống dưới, hộp mực được lắp theo thứ tự này: vàng, đỏ tương, xanh lá mạ, đen.
Bạn đã cài đặt nguồn cung cấp không phải của HP
Nguồn cung cấp chính hãng HP đã được cài đặt. Thông báo này sẽ xuất hiện nhanh sau khi đã cài đặt nguồn cung cấp và sau đó được thay thế bằng thông báo Sẵn sàng.
Không cần thao tác.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Bộ nhớ sắp hết
Bấm [OK]
Bộ nhớ sản phẩm hầu như bị đầy.
Bấm OK để kết thúc lệnh in, hoặc bấm X để hủy lệnh in.
Chia tác vụ thành nhiều tác vụ nhỏ hơn có chứa ít trang hơn.
Để biết thông tin về việc tăng bộ nhớ sản phẩm, xem Cài đặt bộ nhớ DIMM.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Cửa sau Nắp đậy mở
Cửa sau của sản phẩm bị mở.
Đóng cửa này lại.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Cửa trước Nắp đậy mở
Cửa trước của sản phẩm bị mở.
Đóng cửa này lại.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đang dùng Hộp mực <màu> đã qua sử dụng
Đã phát hiện và chấp nhật hộp mực được nạp đầy.
Không cần thao tác.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đang sử dụng nguồn cung cấp đã được dùng
Đã cài đặt hộp mực được nạp đầy.
Không cần thao tác.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đã cài đặt nguồn cung cấp không phải của HP.
Bạn đã cài đặt nguồn cung cấp không phải của HP.
Nếu bạn tin rằng bạn đã mua một nguồn cung cấp của HP, hãy truy cập vào trang Web www.hp.com/go/anticounterfeit.
Dịch vụ hoặc sửa chữa yêu cầu do việc sử dụng nguồn cung cấp không phải của HP sẽ không nằm trong phạm vi bảo hành của HP.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đã cài đặt nguồn cung cấp đã được dùng
Để chấp nhậnBấm [OK]
Đã cài đặt hộp mực được nạp đầy.
Bấm OK để tiếp tục.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đặt hàng hộp mực <màu>
Hộp mực được nhận dạng sắp hết thời gian sử dụng hữu ích của nó.
Đặt hàng hộp mực được nhận dạng. Sẽ tiếp tục in cho tới khi Thay Hộp mực <Color> hiển thị.
Xem Nguồn cung cấp và phụ kiện để biết thêm thông tin.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Đặt hàng nguồn cung cấp
Nhiều mục nguồn cung cấp sắp hết.
Kiểm tra máy đo mức nguồn cung cấp trên bảng điều khiển, hoặc in ra một trang tình trạng Nguồn cung cấp để xác định xem hộp mực nào sắp cạn. Xem In trang thông tin.
Đặt hàng hộp mực được nhận dạng. Sẽ tiếp tục in cho tới khi Thay Hộp mực <Color> hiển thị.
Xem Nguồn cung cấp và phụ kiện để biết thêm thông tin.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Gỡ các chốt giữ vận chuyển ra khỏi hộp mực <màu>
Chốt giữ vận chuyển hộp mực được cài đặt.
Phải chắc bạn đã gỡ các chốt giữ vận chuyển ra khỏi hộp mực.
In hai mặt thủ công
Nạp giấy khay # Bấm [OK]
Mặt đầu tiên của lệnh in hai mặt thủ công đã được in, bạn cần phải nạp trang giấy vào để tiếp tục in mặt thứ hai.
Nạp giấy vào khay được chỉ định với mặt in hướng lên trên, và đầu trên cùng hướng ra xa bạn, sau đó bấm OK.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
In nhầm
Bấm [OK]
Phương tiện in đã được tạm hoãn do di chuyển qua sản phẩm.
Bấm OK để xóa thông báo.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Kẹt giấy khay 2
Xử lý giấy kẹt và sau đó Bấm [OK]
Sản phẩm phát hiện thấy giấy bị kẹt.
Xử lý kẹt giấy từ vị trí được chỉ báo, sau đó bấm OK.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Kẹt giấy tại <location>
Sản phẩm phát hiện thấy giấy bị kẹt.
Xử lý giấy kẹt tại vị trí được chỉ báo. Nhiệm vụ này sẽ tiếp tục in. Nếu không, hãy thử in lại nhiệm vụ này.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Kích thước giấy không mong muốn trong khay #
Nạp [kích thước] Bấm [OK]
Sản phẩm đã phát hiện phương tiện in trong khay không phù hợp với cấu hình của khay.
Nạp đúng loại phương tiện vào khay, hoặc cấu hình khay cho đúng với kích thước mà bạn đã nạp vào. Xem Nạp giấy và phương tiện in.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lắp Hộp mực <Màu>
Hộp mực chưa lắp hoặc lắp không đúng vào sản phẩm.
Lắp hộp mực. Xem Thay hộp mực.
Lỗi 49
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp phải một lỗi nội bộ.
Tắt sản phẩm, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi 51,XX
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp lỗi phần cứng nội bộ.
Tắt nguồn sản phẩm, chờ ít nhất 30 giây, sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi 54,XX
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp phải một lỗi với một trong các bộ cảm biến nội bộ.
Tắt nguồn sản phẩm, chờ ít nhất 30 seconds, sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi 55,X
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp phải một lỗi nội bộ.
Tắt nguồn sản phẩm, chờ ít nhất 30 giây, sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi 59,X
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp phải vấn đề với một trong các động cơ.
Tắt nguồn sản phẩn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
Lỗi 79
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp lỗi chương trình cơ sở nội bộ.
Tắt nguồn sản phẩn, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi cung cấp 10,XXXX
E-label cho một trong các hộp mực không thể đọc được hoặc không có.

10,0000 = nhãn điện tử màu đen bị lỗi

10,0001 = nhãn điện tử màu xanh lá mạ bị lỗi

10,0002 = nhãn điện tử màu đỏ tương bị lỗi

10,0003 = nhãn điện tử màu vàng bị lỗi

10,1000 = mất nhãn điện tử màu đen

10,1001 = mất nhãn điện tử màu xanh lá mạ

10,1002 = mất nhãn điện tử màu đỏ tương

10,1003 = mất nhãn điện tử màu vàng
Lắp lại hộp mực in.
Tắt và sau đó bật sản phẩm.
Nếu vấn đề không được khắc phục, hãy thay hộp mực.
Lỗi dịch vụ 79
Tắt sau đó bật trở lại
Cài đặt DIMM không tương thích.
1.
Tắt nguồn sản phẩm.
2.
Cài đặt DIMM được sản phẩm hỗ trợ. Xem Dịch vụ và hỗ trợ để có danh sách các DIMM được hỗ trợ. Xem Cài đặt bộ nhớ DIMM để có các hướng dẫn cài đặt DIMM.
3.
Bật sản phẩm.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi in
Bấm [OK] Nếu lỗi lặp lại, tắt nguồn sau đó bật lại
Sản phẩm không thể xử lý trang này.
Bấm OK để tiếp tục lệnh in, nhưng chất lượng bản in ra có thể bị ảnh hưởng.
Nếu lỗi vẫn xảy ra, tắt nguồn và sau đó bật lại. Thực hiện lại lệnh in.
Lỗi thiết bị
Bấm [OK]
Đã xảy ra lỗi nội bộ.
Bấm OK để tiếp tục tác vụ in.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi Bộ Nhiệt Áp 50.x
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm gặp phải lỗi với bộ nhiệt áp.
Tắt nguồn sản phẩm, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Tắt sản phẩm, chờ ít nhất 25 phút, và sau đó bật sản phẩm.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Lỗi Quạt 57
Tắt sau đó bật trở lại
Sản phẩm bị lỗi ở quạt gắn trong máy.
Tắt nguồn sản phẩm, chờ ít nhất 30 giây, và sau đó bật nguồn và chờ sản phẩm khởi chạy.
Nếu bạn đang sử dụng một thiết bị chống đột biến điện, hãy tháo thiết bị này ra. Cắm sản phẩm trực tiếp vào ổ điện. Bật nguồn sản phẩm.
Nếu thông báo này vẫn lặp lại, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của HP. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Nạp giấy
Khay 2 hết giấy.
Nạp phương tiện in vào khay 2.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Nạp giấy khay # <LOẠI> <KÍCH THƯỚC>
Khay giấy được cấu hình theo kích thước và loại phương tiện mà lệnh in yêu cầu, nhưng khay đó hiện hết giấy.
Nạp đúng phương tiện vào khay, hoặc bấm OK để sử dụng phương tiện trong một khay khác.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Nạp giấy khay 1 <LOẠI> <KÍCH THƯỚC>
Không có khay nào được cấu hình theo kích thước và loại phương tiện mà lệnh in yêu cầu.
Nạp đúng phương tiện vào khay  1, hoặc bấm OK để sử dụng phương tiện trong một khay khác.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Nạp giấy khay 1 thường <KÍCH THƯỚC>
Chế độ lau dọn [OK] để bắt đầu
Sản phẩm đã sẵn sàng để thực hiện thao tác lau chùi.
Nạp khay 1 với loại giấy thường theo kích thước được chỉ định, và sau đó bấm OK.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Nguồn cung cấp sai
Nhiều hộp mực được lắp vào rãnh không đúng.
Nhớ lắp từng hộp mực vào đúng rãnh của nó. Từ trên xuống dưới, hộp mực được lắp theo thứ tự này: vàng, đỏ tương, xanh lá mạ, đen.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Tháo các chốt giữ vận chuyển ra khỏi các hộp mực
Chốt giữ vận chuyển hộp mực sẽ được cài lên một hoặc nhiều hộp mực.
Phải chắc từng chốt giữ vận chuyển hộp mực đã được gỡ.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Thay nguồn cung cấp
Đang sử dụng tính năng ghi đè
Mục menu Chất lượng in Thay các nguồn cung cấp được cài sang Ghi đè hết mực.
Bạn có thể tiếp tục in cho đến khi bạn thông báo có sự suy giảm chất lượng in.
Xem System setup (Cài đặt hệ thống) menu.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Thay Hộp mực <Color>
Hộp mực hết mực.
Thay hộp mực. Xem Thay hộp mực.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Tiếp giấy thủ công <LOẠI> <KÍCH THƯỚC>
Bấm [OK] dành cho phương tiện hiện có
Sản phẩm được đặt ở chế độ tiếp giấy thủ công.
Bấm OK để xóa thông báo hoặc nạp đúng phương tiện in vào khay 1.
HP CP1510 checkmark Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng
Trình điều khiển không hợp lệ
Bấm [OK]
Bạn đang dùng trình điều khiển máy in sai.
Chọn trình điều khiển máy in thích hợp.

HP CP1510 Các thông báo ở bảng điều khiển và cảnh báo tình trạng