Các vấn đề về hiệu suất

Các vấn đề về hiệu suấtSự cố
Nguyên nhân
Giải pháp
Các trang được in ra nhưng hoàn toàn trắng.
Băng dán có thể vẫn còn trong các hộp mực.
Kiểm tra xem băng dán đã được lấy hết ra khỏi các hộp mực chưa.
Tài liệu có thể có các trang trắng.
Kiểm tra tài liệu được in xem có nội dung trên tất cả các trang không.
Máy in có thể bị lỗi.
Để kiểm tra máy in, hãy in một trang Cấu hình.
Các trang được in rất chậm.
Các loại phương tiện nặng hơn có thể làm chậm nhiệm vụ in.
In trên một loại phương tiện khác.
Các trang phức tạp có thể in chậm.
Quá trình sấy nóng thích hợp có thể yêu cầu tốc độ in chậm hơn để đảm bảo chất lượng in tốt nhất.
Các trang không được in.
Máy in có thể không kéo phương tiện đúng.
Đảm bảo giấy được nạp vào khay theo đúng cách.
Nếu vấn đề vẫn tái diễn, bạn có thể cần phải thay trục nạp và đệm tách. Xem Dịch vụ và hỗ trợ.
Phương tiện đang bị kẹt trong thiết bị.
Xử lý kẹt giấy. Xem Kẹt giấy.
Cáp USB có thể bị hư hoặc kết nối không đúng.

Ngắt cáp USB ở cả hai đầu và cắm lại.

Thử in một nhiệm vụ đã in được trước đó.

Thử sử dụng một cáp USB khác.
Các thiết bị khác đang chạy trên máy tính của bạn.
Sản phẩm này không thể chia sẻ cổng USB. Nếu bạn có một ổ cứng ngoài hoặc hộp chuyển mạng sử dụng chung một cổng với sản phẩm này, thiết bị kia có thể gây ảnh hưởng. Để nối và sử dụng sản phẩm này, bạn phải ngắt thiết bị kia hoặc sử dụng hai cổng USB trên máy tính.

HP CP1510 Các vấn đề về hiệu suất