Các vấn đề về phần mềm của sản phẩm

Các vấn đề về phần mềm của sản phẩmSự cố
Giải pháp
Không nhìn thấy trình điều khiển máy in cho sản phẩm này trong thư mục Printer (Máy in)

Cài đặt lại phần mềm sản phẩm.
HP CP1510 note Các vấn đề về phần mềm của sản phẩm GHI CHÚ:

Đóng mọi ứng dụng đang chạy. Để đóng một ứng dụng mà có biểu tượng trên khay hệ thống, nhấp chuột phải vào biểu tượng đó và chọn Close hoặc Disable.


Thử cắm cáp USB vào một cổng USB khác trên máy tính.
Hiển thị một thông báo lỗi khi đang cài đặt phần mềm

Cài đặt lại phần mềm sản phẩm.
HP CP1510 note Các vấn đề về phần mềm của sản phẩm GHI CHÚ:

Đóng mọi ứng dụng đang chạy. Để đóng một ứng dụng có biểu tượng trên thanh tác vụ, nhấp chuột phải vào biểu tượng đó và chọn Close hoặc Disable.


Kiểm tra bộ nhớ trống của ổ mà bạn đang cài đặt phần mềm sản phẩm vào. Nếu cần, giải phóng thêm bộ nhớ trống đến mức có thể và cài đặt lại phần mềm sản phẩm.

Nếu cần, chạy Trình Giảm Phân Tán Ổ Đĩa và cài đặt lại phần mềm sản phẩm.
Sản phẩm đang ở chế độ Ready (Sẵn sàng) nhưng không in được

In trang Cấu hình, và kiểm tra chức năng của sản phẩm.

Kiểm tra xem tất cả các dây cáp có được đặt đúng vị trí và có còn đạt chỉ tiêu kỹ thuật không. Việc kiểm tra bao gồm dây cáp USB và cáp nguồn. Thử dây cáp mới.

HP CP1510 Các vấn đề về phần mềm của sản phẩm