Kẹt giấy

Kẹt giấy


Sử dụng minh họa này để tìm vị trí kẹt giấy. Để biết hướng dẫn xử lý kẹt giấy, xem Xử lý kẹt giấy.

HP CP1510 hb jm07 ug Kẹt giấy

1
Khay đựng giấy ra
2
khay 1
3
khay 2
4
Bộ nhiệt áp (ở phía sau cửa sau)

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP CP1510 Kẹt giấy