Kẹt giấy trong khay 1

Kẹt giấy trong khay 1


HP CP1510 note Kẹt giấy trong khay 1 GHI CHÚ:

Nếu giấy rách, phải chắc là tất cả các mảnh giấy được lấy ra hết trước khi tiếp tục in.

1.
Nếu bạn không thể nhìn thấy tờ giấy bị kẹt, lấy giấy kẹt ra bằng cách kéo thẳng ra.

HP CP1510 hb jm08 ug Kẹt giấy trong khay 1

2.
Nếu bạn không thể nhìn thấy tờ giấy bị kẹt, mở cửa khay 1 và kéo khay 2 ra.

HP CP1510 hb jm01 ug Kẹt giấy trong khay 1

3.
Ấn xuống hai vấu để tháo bảng khay 1 .

HP CP1510 hb jm10 ug Kẹt giấy trong khay 1

4.
Lấy giấy kẹt ra bằng cách kéo thẳng ra.
HP CP1510 caution Kẹt giấy trong khay 1 THẬN TRỌNG:

Không kéo lên trên giấy bị kẹt. Phải chắc là giấy đã được kéo thẳng ra.

HP CP1510 hb jm11 ug Kẹt giấy trong khay 1

5.
Đẩy lên trên hai vấu để lắp lại bảng khay 1 .

HP CP1510 hb jm13 ug Kẹt giấy trong khay 1

6.
Lắp lại khay 2.

HP CP1510 hb jm03 ug Kẹt giấy trong khay 1

HP CP1510 Kẹt giấy trong khay 1