Kẹt giấy trong khay 2

Kẹt giấy trong khay 2


1.
Kéo khay 2 ra và đặt nó lên bề mặt phẳng.

HP CP1510 hb jm01 ug Kẹt giấy trong khay 2

2.
Lấy giấy kẹt ra bằng cách kéo thẳng ra.

HP CP1510 hb jm02 ug Kẹt giấy trong khay 2

3.
Lắp lại khay 2.

HP CP1510 hb jm03 ug Kẹt giấy trong khay 2

4.
Bấm OK để tiếp tục in.

HP CP1510 Kẹt giấy trong khay 2