Kẹt giấy trong ngăn giấy ra

Kẹt giấy trong ngăn giấy ra


1.
Kiểm tra giấy bị kẹt trong khu vực ngăn giấy ra.
2.
Lấy hết giấy có thể nhìn thấy ra.
HP CP1510 note Kẹt giấy trong ngăn giấy ra GHI CHÚ:

Nếu giấy rách, đảm bảo tất cả các mảnh giấy được lấy ra trước khi tiếp tục in.

HP CP1510 hb jm06 ug Kẹt giấy trong ngăn giấy ra

3.
Mở và sau đó đóng cửa sau lại để xóa thông báo.

HP CP1510 hb pc10 ug Kẹt giấy trong ngăn giấy ra

HP CP1510 Kẹt giấy trong ngăn giấy ra