Điều chỉnh màu tự động hoặc thủ công

Điều chỉnh màu tự động hoặc thủ công


Tùy chọn điều chỉnh màu Automatic (Tự động) tối ưu hóa việc xử lý màu xám trung tính, và nâng cao cạnh cho mỗi thành phần trong một tài liệu. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Trợ giúp trực tuyến của trình điều khiển máy in.

HP CP1510 note Điều chỉnh màu tự động hoặc thủ công GHI CHÚ:

Automatic (Tự động) là cài đặt mặc định và được khuyên dùng cho tất cả các tài liệu màu.

Sử dụng tùy chọn điều chỉnh màu Manual (Thủ công) để điều chỉnh xử lý màu xám trung tính, bán sắc và nâng cao cạnh cho văn bản, đồ họa và ảnh. Để truy cập vào tùy chọn màu thủ công, từ tab Color (Màu), chọn Manual (Thủ công) và sau đó chọn Settings (Cài đặt).

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP CP1510 Điều chỉnh màu tự động hoặc thủ công