Số của bộ phận

Số của bộ phậnCác bộ phận dự phòng và nguồn cung cấp thay thế
Bộ phận
Số bộ phận
Loại/kích thước
Hộp mực
Để biết thêm thông tin về sản lượng của hộp mực, xem www.hp.com/go/pageyield. Sản lượng thực tế tùy thuộc vào mục đích sử dụng cụ thể.
CB540A
Hộp mực đen với bột mực HP ColorSphere
CB541A
Hộp mực xanh lá mạ với bột mực HP ColorSphere
CB542A
Hộp mực vàng với bột mực HP ColorSphere
CB543A
Hộp mực đỏ tươi với bột mực HP ColorSphere
Cáp
C6518A
Cáp máy in USB 2.0 (2-mét [6,5-foot] chuẩn)
Bộ nhớ
CB421A
CB422A
CB423A
64MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
128MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
256MB DDR2 144 pin SDRAM DIMM
Phương tiện
C2934A
50 tờ
Phim trong suốt dùng cho máy in LaserJet Màu HP (thư)
C2936A
50 tờ
Phim trong suốt Laser Màu HP (A4)
Q1298A
Giấy Ráp LaserJet HP (thư)
Q1298B
Giấy Ráp LaserJet HP (A4)
HPU1132
500 tờ
Giấy LaserJet Lựa Chọn Đặc Biệt HP (thư)
CHP410
500 tờ
Giấy LaserJet Lựa Chọn Đặc Biệt HP (A4)
HPJ1124
500 tờ
Giấy LaserJet HP (thư)
CHP310
500 tờ
Giấy LaserJet HP (A4)
Q6608A
100 tờ
Giấy Ảnh Laser Màu, bóng HP
Q6611A
150 tờ
Giấy Sách mỏng Laser Màu HP, bóng (thư)
Q6541A
200 tờ
Giấy Laser Thuyết trình, bóng mềm (thư)
Q6543A
150 tờ
Giấy Laser Sách mỏng HP, mờ (thư)
Q2546A
300 tờ
Giấy laser thuyết trình HP, bóng
Q6549A
100 tờ
Giấy Ảnh HP, mờ (thư)
HPL285R
500 tờ
Giấy Laser Màu HP (thư)
Tài liệu tham khảo
5851-1468
Hướng dẫn về Thông số Kỹ thuật của Phương tiện In cho Dòng Máy in LaserJet của HP

HP CP1510 Số của bộ phận