Đóng gói lại sản phẩm

Đóng gói lại sản phẩm


Nếu bạn cần di chuyển hoặc vận chuyển sản phẩm đến một địa điểm khác, hãy thực theo tiến trình sau để đóng gói lại sản phẩm.

HP CP1510 caution Đóng gói lại sản phẩm THẬN TRỌNG:

Khách hàng phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra hư hỏng trong quá trình vận chuyển do bao gói không đúng. Sản phẩm phải ở tư thế đứng trong quá trình vận chuyển.

Đóng gói lại sản phẩm
HP CP1510 caution Đóng gói lại sản phẩm THẬN TRỌNG:

Điều đặc biệt cần lưu ý là phải tháo hộp mực ra trước khi vận chuyển sản phẩm. Nếu để hộp mực lại trong máy in trong khi vận chuyển, bột mực sẽ bị rò rỉ và đổ ra ngoài.

Để tránh làm hư hộp mực, tránh chạm vào ống lăn mực, và cất giữ chúng trong hộp đóng gói hoặc để ở nơi hộp mực không tiếp xúc với ánh sáng.

1.
Tháo tất cả bốn hộp mực và vận chuyển riêng.
2.
Nếu có thể, hãy sử dụng thùng và hộp đóng gói sản phẩm khi vận chuyển. Nếu bạn đã vứt bỏ hộp đóng gói sản phẩm, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ hỗ trợ qua bưu điện tại địa phương để có thông tin về việc đóng gói lại sản phẩm. HP khuyên bạn mua bảo hiểm cho thiết bị khi vận chuyển.

HP CP1510 Đóng gói lại sản phẩm