Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể

Các đặc điểm kỹ thuật về hình thểCác đặc điểm kỹ thuật về hình thể
Cao
Sâu
Rộng
Nặng
254 mm
436 mm
399 mm
18,20 kg

HP CP1510 Các đặc điểm kỹ thuật về hình thể