Thông số kỹ thuật về điện

Thông số kỹ thuật về điện


HP CP1510 warning Thông số kỹ thuật về điện CẢNH BÁO!

Các yêu cầu về điện đã được thiết kế phù hợp với quốc gia/khu vực bán sản phẩm. Không được chuyển đổi điện thế vận hành. Thao tác này sẽ làm hỏng sản phẩm và làm mất hiệu lực chế độ bảo hành.


Các đặc điểm kỹ thuật về điện
Mục
Kiểu 110-vôn
Kiểu 220-vôn
Các yêu cầu về điện
100 đến 127 V (+/-10%)
50 đến 60 Hz (+/-2 Hz)
220 đến 240 V (+/-10%)
50 đến 60 Hz (+/-2 Hz)
Điện dung mạch tối thiểu khuyến nghị
4,5 A
2,5 A

HP CP1510 Thông số kỹ thuật về điện