Thông số kỹ thuật về môi trường sử dụng

Thông số kỹ thuật về môi trường sử dụngThông số kỹ thuật về môi trường sử dụng
Môi trường
Khuyên dùng
Được phép
Nhiệt độ
17° đến 25°C
15° đến 30°C
Độ ẩm
20% đến 60% độ ẩm tương đối (RH)
10% đến 80% RH
Độ cao
Không áp dụng
0 đến 3048 m
HP CP1510 note Thông số kỹ thuật về môi trường sử dụng GHI CHÚ:

Các giá trị này được dựa theo các dữ liệu sơ bộ. Xem www.hp.com/support/ljcp1510series để biết thông tin mới nhất.

HP CP1510 Thông số kỹ thuật về môi trường sử dụng