Các Chế độ In Mở rộng

Các Chế độ In Mở rộng


HP CP1510 caution Các Chế độ In Mở rộng THẬN TRỌNG:

Chỉ nên sử dụng các cài đặt nâng cao này để cải thiện chất lượng in. Việc thay đổi các cài đặt này có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng in và hoạt động của sản phẩm.

Sử dụng các tùy chọn này để cấu hình các chế độ in Fusing (Sấy nóng), Transfer (Truyền), Duplex Transfer (Truyền Hai mặt) và Toner (Bột mực) tương ứng với các loại phương tiện khác nhau được tìm thấy trong trình điều khiển máy in. Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt Optimize (Tối ưu hóa) sản phẩm, ví dụ lau chùi trống và băng chuyền.

Để cài đặt lại tất cả các chế độ trở về cài đặt mặc định gốc, chọn Restore modes (Khôi phục các chế độ).

HP CP1510 note Các Chế độ In Mở rộng GHI CHÚ:

Bạn phải nhấp Apply (Áp dụng) trước khi các thay đổi có tác dụng.


Chế độ in
Cài đặt
Sấy nóng
Chế độ in này sẽ kiểm soát nhiệt độ của bộ nhiệt áp.

Paper curl (Giấy cong). Giảm nhiệt độ của bộ nhiệt áp để ngăn hoặc giảm tình trạng giấy bị cong. Tình trạng giấy cong có thể xảy ra cho phương tiện có trọng lượng nhẹ được sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao.

Heavy coverage (Lớp bao phủ dày). Tăng nhiệt độ bộ nhiệt áp để bột mực bám chặt vào giấy khi cần một tỉ lệ bột mực cao.

Flap sealing (Đóng kín nắp). Tăng nhiệt độ bộ nhiệt áp để bảo đảm các nắp phong bì không đóng lại trong khi in.

Less/More fusing (Sấy nóng ít hơn/nhiều hơn). Cung cấp hai mức độ giảm nhiệt độ bộ nhiệt áp và hai mức độ tăng nhiệt độ bộ nhiệt áp. Người sử dụng sẽ chọn nhiệt độ bộ nhiệt áp tốt nhất cho lệnh in hiện tại.
Truyền
Chế độ in này sẽ kiểm soát điện áp truyền thế hiệu dịch.

Dry paper (Giấy khô). Tăng điện áp truyền thế hiệu dịch sẽ ngăn chặn các sự cố truyền chất lượng in trong các môi trường có độ ẩm thấp (khô).

Humid paper (Giấy ẩm). Tăng điện áp truyền thế hiệu dịch để ngăn chặn các sự cố truyền chất lượng in trong các môi trường có độ ẩm cao (ướt).

Rough paper (Giấy ráp). Tăng điện áp truyền thế hiệu dịch để ngăn chặn các sự cố truyền chất lượng in khi sử dụng các giấy ráp (ví dụ như các loại giấy cotton thô).

Less/More transfer (Truyền ít hơn/Nhiều hơn). Cung cấp hai mức độ giảm điện áp truyền thế hiệu dịch và hai mức độ tăng điện áp truyền thế hiệu dịch. Người sử dụng sẽ chọn điện áp truyền thế hiệu dịch tốt nhất cho lệnh in hiện tại.
Duplex Transfer (Truyền hai mặt)
Chế độ in này sẽ kiểm soát điện áp truyền thế hiệu dịch cho các lệnh in hai mặt.
Chế độ này có cùng tùy chọn với chế độ Transfer (Truyền) khi sản phẩm đang thực hiện lệnh in hai mặt.
Bột mực
Tùy chọn in này sẽ kiểm soát lượng bột mực áp dụng cho một trang.
Bột mực ít hơn
Giảm lượng bột mực cho từng màu được áp dụng cho trang để ngăn chặn các sự cố về chất lượng in, ví dụ như sự cố phân tán bột mực trong các môi trường có độ ẩm cao (ướt). Các tùy chọn là 100% (Không điều chỉnh), 95% (-1), 90% (-2), và 85% (-3).
Optimize (Tối ưu hóa)

Background Toner (Bột mực Nền)

Chọn On (Bật) để giảm việc in nền trên phương tiện giấy bóng.


Extra Drum Cleaning (Lau dọn Trống Thêm)

Chọn On (Bật) để giảm đọng lại chất cặn bằng phương tiện có độ axit cao có thể gây ra các sự cố về chất lượng in.


Drum Banding (Đóng đai Trống)

Chọn On (Bật) để giảm hiện tượng các dòng khiếm khuyết chất lượng in sắc nét tại trống cảm quang bằng cách xoay trống trước và lắc nhẹ các trống sau mỗi lệnh in (âm thanh lắc nghe rất nhỏ).


Transfer Belt Cleaning (Lau dọn Băng Truyền)

Tăng hiệu quả trong quá trình lau dọn băng truyền. Sử dụng tùy chọn này nếu một lệnh in lớp bao phủ dày trước đó để lại một hình ảnh mờ nhạt (bóng ma) trên các trang in kế tiếp.


Transfer Belt Cleaning Voltage (Điện áp Lau dọn Băng Truyền)

Cho phép hiệu chỉnh bộ trục nạp lau chùi băng truyền và điện áp chổi.


(Điện áp Băng Truyền-Y

Cho phép hiệu chỉnh hộp mực vàng sang điện áp truyền của Băng Truyền Trung gian (ITB).


Điện áp Băng Truyền-M

Cho phép hiệu chỉnh hộp mực đỏ tương sang điện áp truyền của Băng Truyền Trung gian (ITB).


Điện áp Băng Truyền-C

Cho phép hiệu chỉnh hộp mực xanh lá mạ sang điện áp truyền của Băng Truyền Trung gian (ITB).


Điện áp Băng Truyền-K

Cho phép điều chỉnh hộp mực đen sang điện áp truyền của Băng Truyền Trung Gian (ITB).

HP CP1510 Các Chế độ In Mở rộng