Service (Dịch vụ)

Service (Dịch vụ)


Trong quá trình in, giấy in, bột mực, và các hạt bụi có thể tích tụ bên trong sản phẩm. Theo thời gian, phần tích tụ này có thể khiến chất lượng in bị ảnh hưởng chẳng hạn như bị nhòe hoặc có các lốm đốm bột mực. HP ToolboxFX cung cấp phương pháp dễ dàng để lau chùi đường dẫn giấy. Để biết thêm thông tin, xin xem tại Lau dọn sản phẩm.

HP CP1510 Service (Dịch vụ)