Bộ nhớ sản phẩm

Bộ nhớ sản phẩm


Sản phẩm có một khe mô-đun bộ nhớ tuyến tính đối (DIMM). Sử dụng khe DIMM để nâng cấp sản phẩm bằng các mục sau:


Thêm bộ nhớ sản phẩm (DIMM 64, 128, và 256 MB)

Các tùy chọn sản phẩm và ngôn ngữ máy in dựa trên DIMM
HP CP1510 note Bộ nhớ sản phẩm GHI CHÚ:

Để đặt hàng DIMM, xem Nguồn cung cấp và phụ kiện.

Bạn có thể tăng bộ nhớ của sản phẩm nếu bạn thường in các đồ họa phức tạp hoặc các tài liệu mô phỏng postcript cấp 3 HP , hoặc nếu bạn sử dụng nhiều kiểu chữ được tải xuống. Bộ nhớ bổ sung cũng sẽ cho phép nhiều bản sao được đối chiếu để in ở tốc độ tối đa.

Trước khi đặt hàng bộ nhớ khác, hãy kiểm tra xem có bao nhiêu bộ nhớ hiện được cài đặt bằng cách in ra trang Cấu hình. Xem In trang thông tin.

HP CP1510 Bộ nhớ sản phẩm