Cài đặt bộ nhớ DIMM

Cài đặt bộ nhớ DIMM


Bạn có thể cài đặt nhiều bộ nhớ cho sản phẩm, hoặc bạn có thể cài đặt một kiểu chữ DIMM để cho phép sản phẩm in ra các ký tự (ví dụ như trong ngôn ngữ Tiếng Hoa hoặc các ký tự chữ cái kirin).

HP CP1510 caution Cài đặt bộ nhớ DIMM THẬN TRỌNG:

Trường tĩnh điện có thể làm hỏng các thanh DIMM. Khi cầm các thanh DIMM, hãy đeo vòng chống tĩnh điện hoặc thường xuyên chạm vào bề mặt của bao chống tĩnh điện DIMM và sau đó chạm vào bề mặt kim loại của sản phẩm.

Mục này cung cấp thông tin về các chủ đề sau:

HP CP1510 Cài đặt bộ nhớ DIMM