Cài đặt bộ nhớ và kiểu chữ DIMM

Cài đặt bộ nhớ và kiểu chữ DIMM


1.
Tắt sản phẩn, và sau đó ngắt kết nối tất cả các nguồn điện và các cáp giao diện.
2.
Trên cạnh phải của sản phẩm, mở cửa truy cập DIMM.

HP CP1510 hb mm04 ug Cài đặt bộ nhớ và kiểu chữ DIMM

3.
Để thay DIMM đang được cài đặt hiện tại, căng các chốt trên từng cạnh của rãnh DIMM ra, nhấc DIMM lên từ một góc và kéo nó ra.

HP CP1510 hb mm10 ug Cài đặt bộ nhớ và kiểu chữ DIMM

4.
Tháo DIMM mới ra khỏi bao chống tĩnh điện, vào sau đó định vị chốt hình chữ V ở cạnh dưới của DIMM.

HP CP1510 hb mm07 ug Cài đặt bộ nhớ và kiểu chữ DIMM

5.
Giữ DIMM theo các cạnh, canh thẳng hàng chốt hình chữ V trên DIMM với thanh trên khe DIMM theo hướng tạo thành góc.

HP CP1510 hb mm11 ug Cài đặt bộ nhớ và kiểu chữ DIMM

6.
Nhấn DIMM xuống cho đến khi cả hai chốt ăn khớp với DIMM. Khi cài đặt đúng, bạn sẽ không nhìn thấy các vùng tiếp xúc kim loại.

HP CP1510 hb mm06 ug Cài đặt bộ nhớ và kiểu chữ DIMM

HP CP1510 note Cài đặt bộ nhớ và kiểu chữ DIMM GHI CHÚ:

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc lắp DIMM, phải chắc rằng khía hình chữ V ở phía dưới DIMM được canh thẳng hàng với thanh trên khe. Nếu vẫn không gắn được DIMM, phải chắc là bạn đang sử dụng đúng loại DIMM.

7.
Đóng cửa truy cập DIMM.

HP CP1510 hb mm05 ug Cài đặt bộ nhớ và kiểu chữ DIMM

8.
Kết nối lại cáp nguồn và USB hoặc cáp mạng, sau đó bật nguồn sản phẩm.
9.
Sau khi cài đặt bộ nhớ DIMM, xem Bật bộ nhớ.

HP CP1510 Cài đặt bộ nhớ và kiểu chữ DIMM