Lau dọn sản phẩm

Lau dọn sản phẩm


Trong quá trình in, giấy in, bột mực, và các hạt bụi có thể tích tụ bên trong sản phẩm. Theo thời gian, phần tích tụ này có thể khiến chất lượng in bị ảnh hưởng chẳng hạn như bị nhòe hoặc có các lốm đốm bột mực. Sản phẩm này có một chế độ lau dọn có thể khắc phục và ngăn chặn các sự cố này.

1.
Mở HP ToolboxFX. Xem Xem HP ToolboxFX.
2.
Nhấp vào thư mục Device Settings (Cài đặt Thiết bị), và sau đó nhấp vào trang Service (Dịch vụ).
3.
Trong vùng dành cho Cleaning Mode (Chế độ Lau dọn) nhấp vào Start (Bắt đầu) để bắt đầu quá trình lau dọn.

Sản phẩm sẽ xử lý một trang, và sau đó trở về trạng thái Ready (Sẵn sàng) khi hoàn tất quá trình lau dọn.

HP CP1510 Lau dọn sản phẩm