Thay hộp mực

Thay hộp mực


1.
Mở cửa trước.

HP CP1510 hb pc03 ug Thay hộp mực

2.
Kéo tay kéo hộp mực ra.

HP CP1510 hb pc08 ug Thay hộp mực

3.
Nắm vào tay cầm trên hộp mực cũ sau đó kéo hộp mực thẳng lên để tháo.

HP CP1510 hb pc11 ug Thay hộp mực

4.
Tháo hộp mực mới ra khỏi bao gói sản phẩm.

HP CP1510 tw pc12 ug Thay hộp mực

5.
Tháo lớp bảo vệ bằng nhựa màu da cam ra khỏi đáy hộp mực mới.

HP CP1510 tw pc13 ug Thay hộp mực

HP CP1510 caution Thay hộp mực THẬN TRỌNG:

Không chạm vào trống hình ở đáy hộp mực. Dấu vân tay trên trống hình có thể gây ra vấn đề về chất lượng in.

HP CP1510 tw pc18 ug Thay hộp mực

6.
Lắp hộp mực mới vào máy in.

HP CP1510 hb pc14 ug Thay hộp mực

7.
Kéo vấu bên trái hộp mực thẳng lên để tháo hoàn toàn băng dán. Vứt bỏ băng dán.

HP CP1510 hb pc15 ug Thay hộp mực

8.
Đóng ngăn kéo hộp mực.

HP CP1510 hb pc16 ug Thay hộp mực

9.
Đóng cửa trước.

HP CP1510 hb pc17 ug Thay hộp mực

10.
Đặt hộp mực cũ vào hộp chứa dành cho hộp mực mới. Thực hiện theo hướng dẫn tái chế đi kèm theo hộp.

HP CP1510 Thay hộp mực